بالش رویا

بالش سوپر پلاس رویا
ابعاد : 50*70

مشخصات : میکرو فایبر

وزن : 1800 گرم

قیمت : 136.000 تومان

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

بالش رویا 1
ابعاد : 50*70

مشخصات : میکرو فایبر

وزن : 1400 گرم

قیمت : 112.000 تومان

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

بالش رویا 2
ابعاد : 50*70

مشخصات : بال فایبر

وزن : 900 گرم

قیمت : 91.000 تومان

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297