محافظ تشک رویا

محافظ تشک رویا
ابعاد : 70×135

قیمت : 57,000 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک رویا
ابعاد : 80×180

قیمت : 89,000 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک رویا
ابعاد : 90×200

قیمت : 113,000 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک رویا
ابعاد : 100×200

قیمت : 125,000 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک رویا
ابعاد : 120×200

قیمت : 151,000 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک رویا
ابعاد : 140×200

قیمت : 175,000 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک رویا
ابعاد : 160×200

قیمت : 201,000 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک رویا
ابعاد : 180×200

قیمت : 226,000 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک رویا
ابعاد : 200×200

قیمت : 250,000 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک

محافظ تشک ( پد محافظ ) یک لایه پارچه ای قابل شستشو می باشد که بروی تشک کشیده میشود تا از آلوده و کثیف شدن تشک جلوگیری کند.
استفاده از محافظ تشک مانند ملحفه است که بروی تشک کشیده می شود. معمولا محافظ تشک ها به صورت کشدوزی هستند و دور تا لبه پایین تشک کشیده میشوند. اما در بعضی مدلها چهار طرف کش هستند و مانند پد محافظ روی تشک کشیده میشوند.
2 نوع محافظ در بازار وجود دارد:
  • محافظ تشک ساده
  • محافظ تشک ضد آب