تخت باکس فلزی خوشخواب

باکس فلزی خوشخواب
ابعاد : 90×200

قیمت : 750.000 تومان

قیمت با تخفیف : 665000

مشخصات : پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی

ارتفاع : 30

ضمانت : ندارد

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس فلزی خوشخواب
ابعاد : 100×200

قیمت : 850.000 تومان

قیمت با تخفیف : 765000

مشخصات : پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی

ارتفاع : 30

ضمانت : ندارد

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس فلزی خوشخواب
ابعاد : 120×200

قیمت : 1.000.000 تومان

قیمت با تخفیف : 895000

مشخصات : پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی

ارتفاع : 30

ضمانت : ندارد

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس فلزی خوشخواب
ابعاد : 140×200

قیمت : 1.200.000 تومان

قیمت با تخفیف : 1065000

مشخصات : پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی

ارتفاع : 30

ضمانت : ندارد

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس فلزی خوشخواب
ابعاد : 160×200

قیمت : 1.400.000 تومان

قیمت با تخفیف : 1265000

مشخصات : پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی

ارتفاع : 30

ضمانت : ندارد

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس فلزی خوشخواب
ابعاد : 180×200

قیمت : 1.500.000 تومان

قیمت با تخفیف : 1315000

مشخصات : پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی

ارتفاع : 30

ضمانت : ندارد

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تخت باکس چوبی خوشخواب

باکس چوبی خوشخواب
ابعاد : 90×200

قیمت : 500.000 تومان

قیمت با تخفیف : 445.000

مشخصات : پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی

ارتفاع : 30

ضمانت : ندارد

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس چوبی خوشخواب
ابعاد : 100×200

قیمت : 550.000 تومان

قیمت با تخفیف : 490.000

مشخصات : پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی

ارتفاع : 30

ضمانت : ندارد

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس چوبی خوشخواب
ابعاد : 120×200

قیمت : 650.000 تومان

قیمت با تخفیف : 575.000

مشخصات : پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی

ارتفاع : 30

ضمانت : ندارد

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس چوبی خوشخواب
ابعاد : 140×200

قیمت : 800.000 تومان

قیمت با تخفیف : 715.000

مشخصات : پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی

ارتفاع : 30

ضمانت : ندارد

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس چوبی خوشخواب
ابعاد : 160×200

قیمت : 900.000 تومان

قیمت با تخفیف : 815.000

مشخصات : پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی

ارتفاع : 30

ضمانت : ندارد

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس چوبی خوشخواب
ابعاد : 180×200

قیمت : 1.000.000 تومان

قیمت با تخفیف : 895.000

مشخصات : پارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی

ارتفاع : 30

ضمانت : ندارد

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تخت باکس خوشخواب

شرکت خوشخواب به عنوان تولید کننده تشک های تخت در بازار شناخته می شود که علاوه بر تشک در زمینه تولید تخت باکس و سرویس خواب نیز فعالیت می کند.
تخت باکس خوشخواب تحت عنوان باراباکس شناخته می شوند. تخت باکس های خوشخواب با پارچه سفید ژاکارد در بازار موجود هستند که در دو نوع تولید می شوند:
  • باکس خوشخواب با اسکلت فلزی
  • باکس خوشخواب با اسکلت چوبی