تخت باکس فلزی سفارشی (باچرم یا پارچه) میترا

باکس فلزی میترا
ابعاد : 90×200

قیمت : 0 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : رویه چرم یا پارچه (انتخابی)| پایه پلاستیکی | اسکلت فلزی

ارتفاع : 30

ضمانت : 1سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس فلزی میترا
ابعاد : 120×200

قیمت : 0 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : رویه چرم یا پارچه (انتخابی)| پایه پلاستیکی | اسکلت فلزی

ارتفاع : 30

ضمانت : 1سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس فلزی میترا
ابعاد : 140×200

قیمت : 0 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : رویه چرم یا پارچه (انتخابی)| پایه پلاستیکی | اسکلت فلزی

ارتفاع : 30

ضمانت : 1سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس فلزی میترا
ابعاد : 160×200

قیمت : 0 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : رویه چرم یا پارچه (انتخابی)| پایه پلاستیکی | اسکلت فلزی

ارتفاع : 30

ضمانت : 1سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تخت باکس میترا