تشک خوشخواب کودک و نوجوان

طبی فنری نوجوان
ابعاد : 80×180

قیمت : 900.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 25

ضمانت : 50 ماه

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

کامفورت نوجوان
ابعاد : 80×180

قیمت : 550.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 19

ضمانت : 2 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

کامفورت کودک
ابعاد : 70×130

قیمت : 400.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 19

ضمانت : 2 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297