تشک خوشخواب دونفره | 200*200

ام بی ام
ابعاد : 200×200

قیمت : 9.000.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 32

ضمانت : 99 ماه

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

سوپر استار
ابعاد : 200×200

قیمت : 4.700.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 30

ضمانت : 88 ماه

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

های کلاس مموری
ابعاد : 200×200

قیمت : 6.000.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 28

ضمانت : 88 ماه

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

سوپر کلاس سافت
ابعاد : 200×200

قیمت : 3.100.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 25

ضمانت : 5 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

سوپر کلاس هارد
ابعاد : 200×200

قیمت : 3.100.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 25

ضمانت : 5 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

طبی پاکتی
ابعاد : 200×200

قیمت : 2.900.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 20

ضمانت : 5 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

فرست کلاس
ابعاد : 200×200

قیمت : 3.350.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 27

ضمانت : 50 ماه

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

کلاسیک
ابعاد : 200×200

قیمت : 2.000.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 24

ضمانت : 24 ماه

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

آناهیتا
ابعاد : 200×200

قیمت : 2.250.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 24

ضمانت : 50 ماه

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

طبی فنری
ابعاد : 200×200

قیمت : 2.450.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 24

ضمانت : 50 ماه

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297