محافظ تشک میترا

محافظ تشک میترا
ابعاد : 70×130

قیمت : 0 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب -دیواره پارچه ای

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک میترا
ابعاد : 80×180

قیمت : 0 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب -دیواره پارچه ای

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک میترا
ابعاد : 90×200

قیمت : 0 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب -دیواره پارچه ای

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک میترا
ابعاد : 120×200

قیمت : 0 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب -دیواره پارچه ای

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک میترا
ابعاد : 140×200

قیمت : 0 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب -دیواره پارچه ای

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک میترا
ابعاد : 160×200

قیمت : 0 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب -دیواره پارچه ای

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک میترا
ابعاد : 180×200

قیمت : 0 تومان

مشخصات : پارچه گردباف - ضد آب -دیواره پارچه ای

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

محافظ تشک

محافظ تشک ( پد محافظ ) یک لایه پارچه ای قابل شستشو می باشد که بروی تشک کشیده میشود تا از آلوده و کثیف شدن تشک جلوگیری کند.
استفاده از محافظ تشک مانند ملحفه است که بروی تشک کشیده می شود. معمولا محافظ تشک ها به صورت کشدوزی هستند و دور تا لبه پایین تشک کشیده میشوند. اما در بعضی مدلها چهار طرف کش هستند و مانند پد محافظ روی تشک کشیده میشوند.
2 نوع محافظ در بازار وجود دارد:
  • محافظ تشک ساده
  • محافظ تشک ضد آب